"Samen met uw begeleider werken aan gestelde doelen"

Door middel van een persoonlijk eerste informatieve gesprek, kijken wij wat wij voor elkaar kunnen betekenen. In dit gesprek krijgt u van ons informatie op welke gebieden wij kunnen ondersteunen. Waar onze specialisaties liggen en of deze aansluiten op de gestelde hulpvraag. Vanuit dit gesprek kunt u, met ondersteuning vanuit Van Belang, een WMO / Jeugdwet aanvraag doen bij uw gemeente. 

Een consulent van de gemeente zal vervolgens een keukentafelgesprek met u willen inplannen. In dit gesprek wordt wederom gekeken wat de hulpvraag is, waar ondersteuning nodig is en met welke frequentie de ondersteuning wenselijk is. Uit dit gesprek volgt een indicatie vanuit de WMO of de Jeugdwet, waarmee Van Belang een start kan gaan maken met de begeleiding.

De volgende stap is de kennismaking met uw persoonlijke begeleider. Tijdens deze kennismaking, zal u in uw eigen veilige omgeving, kennis kunnen maken met elkaar. Er zal in dit gesprek ook gesproken worden over uw wensen, uw hulpvraag en welke doelen u wilt bereiken op de korte, middellange en langere termijn.

Samen met uw begeleider maakt u een afspraak op welke dag en tijdstip u de ondersteuning en begeleiding zou willen hebben en kan de begeleiding starten.

Na een half jaar zal er een eerste evaluatie plaatsvinden en wordt er gekeken hoe alles van beide kanten is bevallen en welke resultaten er behaald zijn door de samenwerking met uw begeleider.

"Structuur en regelmaat vinden in een drukke wereld om u heen"

WMO uitgelegd

FAQ

Meest gestelde vragen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan zijn.

U betaald een maandelijkse eigen bijdrage van €19,-

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Heeft u begeleiding of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

 1. U kunt een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente. U krijgt dan mogelijk een maatwerkvoorziening, zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding.
 2. Een medewerker van de gemeente komt bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Deze medewerker bespreekt met u de problemen en de mogelijke oplossingen.
 3. Na dit gesprek ontvangt u het besluit van de gemeente.
 4. Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente welke zorgaanbieder u wilt. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf zorg in te kopen.

Ambulante begeleiding staat voor ‘zorg op maat’, zodat mensen de regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit om zoveel als mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen blijven maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en uw persoonlijke leefsituatie. 

Bij de start van de ambulante begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen met de cliënt wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij u thuis. 

De werkzaamheden van een ambulant begeleider bestaan onder andere uit:

 • Administratieve werkzaamheden;
 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties;
 • Aanleren en/of behouden van een dagritme;
 • Het voeren van de regie over het eigen leven;
 • Het aanbrengen van structuur;
 • Het verbeteren van de sociale en emotionele vaardigheden;
 • Het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken;
 • Het zoeken naar een zinvolle dagbesteding;
 • Het structureren en uitvoeren van huishoudelijke taken;
 • Reizen met het openbaar vervoer;
 • Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
 • Het omgaan met vastgestelde problematieken in het dagelijks functioneren

Neem contact op

Heeft een vraag, opmerking of wilt u meer weten over onze diensten. Van Belang wilt altijd haar dienstverlening blijven verbeteren. U kunt ons ook een verbetervoorstel sturen. Laat een bericht achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met u. U kunt ons ook bellen of mailen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bezoek ons

Wilt u een persoonlijk gesprek? Kom in contact met ons om een afspraak in te plannen.

Bel ons

Heeft u een vraag of wilt u meer weten van onze dienstverlening?

Mail ons

Wij reageren binnen 24 uur op mails.

Niet tevreden?

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Bekijk ons klachtenreglement hier. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.